24 ВЕРЕСНЯ 2017

Ми в соціальних мережах
Наш банер

<a href="http://www.lib.kr.ua/" target="_blank" title="Обласна біліотека для юнацтва ім. О. М. Бойченка"><img title="Обласна біліотека для юнацтва ім.О.М.Бойченка" alt="Обласна біліотека для юнацтва ім.О.М.Бойченка" width="170" height="78" border="0" src="http://www.lib.kr.ua/images/ban_boy.jpg" />
Обласна біліотека для юнацтва ім. О. М. Бойченка

koda.gif
mincult.gif
ukc_gov_ua.png
4uth_gif.gif
200x70.png
timo.kr.ua
ПРАВИЛА  КОРИСТУВАННЯ

Кіровоградською обласною бібліотекою для юнацтва

1. Загальні положення

1.1. Правила користування Кіровоградською обласною бібліотекою для юнацтва розроблено у відповідності до Типових правил користування бібліотеками в Україні із змінами і доповненнями.

2. Права користувачів

2.1. Кожний громадянин України незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право не бібліотечне обслуговування на території України, яке може бути у формі: абонемента (у т.ч. міжбібліотечного), системи читальних залів, дистанційного обслуговування засобами телекомунікації.

2.2. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України”.

2.3. Користувачі бібліотеки мають право:

- безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат (крім комерційних баз даних);

- безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;

- отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки;

- одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв’язку;

- користуватися іншими видами послуг, у т. ч. на платній основі;

- брати участь у роботі бібліотечних рад.

2.4. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном на 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 7 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується. Бібліотека самостійно визначає види й типи документів, що видаються в читальному залі.

Бібліотека може установлювати інші терміни з урахуванням контингенту користувачів і специфіки їхнього обслуговування.

2.5. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формуляр або іншому обліковому документі.

Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

2.6. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані по МБА, видаються для користування тільки у читальному залі.

2.7. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА.

2.8. Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотеки, мають право користуватися тільки його читальними залами.

2.9. Користувачі бібліотеки з вадами зору мають право на одержання документів на спеціальних носіях інформації через мережу спеціалізованих та інших загальнодоступних бібліотек.

2.10. Окремі категорії користувачів мають право на пільги, які встановлюються бібліотекою.

3. Обов’язки користувачів

3.1. Для запису до бібліотеки громадяни пред’являють паспорт, фотокартку (для читацького квитка), ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов’язання їх виконувати й дають відомості для заповнення реєстраційної картки читацького формуляра та згоду на збір і обробку персональних даних (Відповідно до закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-VІ).

У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен у місячний термін повідомити про це бібліотеку.

Діти й підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який пред’являють їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти.

3.2. У разі втрати читацького квитка користувач повинен заявити про це в бібліотеку.

3.3. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.

3.4. Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.

3.5. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни. У разі порушення термінів сплачуються кошти за порушення термінів користування.

3.6. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, а також одержаний через МБА, за домовленістю з бібліотекою-фондоутримувачем, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.

3.7. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

3.8. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.

3.9. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою.

Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

3.10. Користувачі в бібліотеці мають дотримувати тиші. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки на допускаються. Палити дозволяється тільки в спеціально відведеному місці.

4. Обов’язки бібліотеки з обслуговування користувачів

Бібліотека зобов’язана:

- інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в т.ч. й платні, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 1271 від 12.12.2011 р.;

- створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;

- дбати про культуру обслуговування користувачів;

- формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;

- задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об’єднань, клубів за інтересами;

- систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;

- урахувати читацькі запити при формуванні фонду, проведенні масових заходів;

- не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди;

- звітувати перед користувачами бібліотеки.


Запрошуємо усіх бажаючих переглянути книжкові виставки: з 18 вересня – «Поглянь, який чудовий твій рідний край, Україна!» (до Дня туризму), з 20 вересня – «Збережемо пам'ять про подвиг» (до Дня партизанської слави) 19 вересня о 13.30 відбедеться бесіда-практикум «Дотримання особистої безпеки у повсякденному житті» (в рамках бібліо-проекту life safe (Подбай про свою безпеку), о 17.00 – зустріч з істориком В.Брехуненком 20 вересня о 13.30 відбудеться зустріч із заслуженим журналістом України Б. Куманським (засідання клубу «Профі»), о 14.15 – слайд-бесіда «Випереджаючи час: В.Сухомлинський» З 1 вересня діє акція «Подаруй бібліотеці книгу» (до Всеукраїнського дня бібліотек). Запрошуємо усіх небайдужих! У відділі абонементу триває Всеукраїнське анкетування «Видатні імена України» та міні-анкетування «Краща книга місяця»


ЧИТАТИ ВЕСЬ ТЕКСТ

ЧИТАТИ ВЕСЬ ТЕКСТ
Увага! Нова книга!

Ліщинська Наталка. Нова людина : роман / Наталка Ліщинська; ред. М. Іванцова. -К. : КМ-БУКС, 2016. -256 с. -(Сер. "Роман"). -ISBN 978-617-7409-03-7

"Нова людина" – антиутопія, яка, з одного боку, ідеально відповідає усім вимогам цього жанру, показує майбутнє таким, на яке люди сьогодні заслуговують, якщо не почнуть змінюватися. А з другого боку, цей фантастичний роман залишає людству шанс і є швидше оптимістичним прогнозом майбутнього.

Наталка Ліщинська пише фантастику: від казок і фентезі для дітей та підлітків до дорослої наукової й зоряної фантастики, філософської містики і міксу реалізму з вигадкою, котрі можна назвати авторською прозою. Несподівані повороти сюжетів і непередбачувані фінали – фірмові "фішки" авторки.

Читайте, це захоплює!


Он-лайн засідання обласної skype-школи «Молоді про культурні права» (Адвокація культурних прав)

19 вересня 2017 року відбулося перше он-лайн засідання обласної skype-школи «Молоді про культурні права» (Адвокація культурних прав).

В рамках skype-школи працювали 16 майданчиків на базі міських і районних бібліотек Кіровоградської області: міст Бобринця, Гайворона, Знам’янки, Новоукраїнки, Олександрії, Світловодська, та селищ міського типу – Вільшанки, Голованівська, Новгородки, Олександрівки, Онуфріївки, Петрово. Всього в першому он-лайн засіданні скайп-школи взяли участь близько 100 осіб.

Після оголошення програми роботи обласної skype-школи «Молоді про культурні права» (Адвокація культурних прав) головний бібліотекар науково-методичного відділу КОЮБ, спікер он-лайн засідання, Борзенко Наталія надала слово представникам Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Кіровоградській області.

Олена Шишкарьова, виконуюча обов’язками директора Регіонального центру розповіла про те, що безоплатна правова допомога – правова допомога, яка гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів з Державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел. Також вона розповіла про систему безоплатної вторинної правової допомоги на Кіровоградщині, до якої належать чотири центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги: Регіональний центр та місцеві центри з надання БВПД (Голованівський, Кропивницький та Олександрійський місцеві центри), а також 18 бюро правової допомоги.

Зокрема, Олена Геннадіївна наголосила, що бюро правової допомоги, які відкриті у всіх районах області, – мережа точок доступу до безоплатної правової допомоги, активного поширення правової інформації та доступу до правових консультацій на рівні територіальних громад. Звернувшись до них, кожен зможе отримати консультації з правових питань та скористатися електронними сервісами Міністерства юстиції України; а за необхідності – представництво своїх інтересів у суді.

З-поміж іншого, Олена Шишкарьова розповіла бібліотекарям області про проект «Я маю право!», стратегічним завданням якого є підвищення рівня знань українців щодо своїх прав у різних сферах життя, правової свідомості громадян та спроможності громадян захищати свої права.

Ольга Салоїд, начальник відділу комунікацій та забезпечення доступу до публічної інформації Регіонального центру повідомила про те, що фахівцями системи безоплатної правової допомоги розроблені інформаційні буклети з питань з якими найчастіше звертаються громадяни до центрів безоплатної правової допомоги: прийняття спадщини, позбавлення батьківських прав: підстави та порядок розгляду; стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати; зняття з реєстрації місця проживання; порядок розірвання шлюбу; встановлення факту родинних відносин; поновлення на роботі незаконно звільненого працівника; умови призначення і виплати допомоги при народження дитини тощо. Ці буклети можна отримати у бюро правової допомоги.

Наступне он-лайн засідання обласної skype-школи «Молоді про культурні права» (Адвокація культурних прав) на тему «Права дітей» відбудеться вже у жовтні. Бібліотекарі Кіровоградщини матимуть змогу поспілкуватися з фахівцями Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Кіровоградській області та отримати відповіді на питання що їх цікавлять.


День краєзнавства до 263-ї річниці міста

В нашій бібліотеці відбувся традиційний День краєзнавства. Його цьогорічна тема: «Кіровоградщина крізь плин століть і гомін сьогодення».

Відвідувачі бібліотеки мали змогу переглянути книжкові виставки, здійнити відеомандрівки вулицями рідного міста, поспілкуватися з однолітками.

Так студенти Кіровоградського інженерного коледжу ЦНТУ під час історичного екскурсу «Відомі люди нашого міста: Самуїл Вайсенберг та інші» дізналися про архітектурну перлину «будинок Вайсенберга», авторства неперевершеного зодчого Якова Паученка, лікаря Самуїла Вайсенберга та його знаменитих нащадків.

А учні гімназії-інтернату школи мистецтв здійснили віртуальну мандрівку «Вулиці Кропивницького: Сади і бульвари Єлисаветграда» і побачили на старих світлинах яким було рідне місто понад сто років тому.

Віртуальна виставка «Наш сучасник, наша історія, наше майбутнє» (до 100-річчя від д. н. В. Сухомлинського), розміщена на сайті бібліотеки, знайомить з літературою про видатного педагога та його творами.

Переглянули книжкові виставки «Події і люди в житті рідного краю», «Свята земля серпанку і калини», «Світ читання молодим», пограли в бібліо дартс «Таємниці рідного міста», здійснили віртуальні мандрівки вулицями старого міста містяни 16 вересня під час вуличної акції на Дворцовій, приуроченій 263 річниці з дня заснування рідного міста.


“Війна за свідомість. Російські міфи про Україну та її минуле” (презентовано нову книгу В. Брехуненка)

19 вересня у відділі популяризації книги відбулася зустріч історика Віктора Анатолійовича Брехуненка з інтелігенцією міста.

Брехуненко Віктор Анатолійович — доктор історичних наук, професор, завідувач відділу теорії і історії археографії та споріднених джерелознавчих наук Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Він родом із Кіровоградщини – м. Долинська. Багато років працює за межами рідного містечка.

Віктор Анатолійович презентував нову книгу "Війна за свідомість. Російські міфи про Україну та її минуле". Автор розповів про основні «міфи», які стосуються історії України та відповів на запитання аудиторії. Під час зустрічі історик звернув також увагу на книгу ”Братня” навала. Війни Росії проти України ХІІ–ХХІ ст.”, підготовлену низкою українських істориків – Віктором Брехуненком, Володимиром Ковальчуком, Михайлом Ковальчуком та Вячеславом Корнієнком.

Бібліотека отримала в дарунок книгу Віктора Брехуненка, а також праці інших істориків.


Tренінг

З 15 до 17 вересня головний бібліотекар сектору соціокультурної діяльності Корінь Христина взяла участь у базовому тренінгу «Навчальна програма «Молодіжний працівник». Метою тренінгу було сформувати в учасників основні теоретичні знання та практичні навички для реалізації регіональної молодіжної політики та підвищити кваліфікацію молодіжного лідера.

Програма тренінгу виявилась дуже насиченою та цікавою. Перший день був присвячений молодіжній політиці та молодіжній роботі. Протягом дня учасники закріплювали теоретичний матеріал на практиці. У командній роботі ми визначали основні складові молодіжної роботи, дізнавалися, хто працює з молоддю на локальному, регіональному та національному рівнях.

Новим для всіх учасників стала модель «Сходинок участі молоді», запропонована Роджером Хартом, яка ілюструє різні рівні участі молодих людей у проектах, організаціях та спільнотах.

Надалі програма складалась з актуальних тематичних блоків, зокрема – молодіжна політика Ради Європи, молодіжні департаменти та їх елементи, громада і молодіжна робота в громаді, методи опитування потреб молоді, портфоліо молодіжної роботи Ради Європи, компетенції молодіжного лідера та компетентний підхід, тощо.

Усі три дні були дуже продуктивними, з цікавими перервами на каву, руханками та іграми. Дякуємо організаторам та тренерам, які забезпечили учасників базовим рівнем знань для реалізації успішної молодіжної політики.


Краєвиди душі

Червень, перший літній місяць в юнацькій бібліотеці розпочався виставкою неповторних робіт майстринь громадського об’єднання «Єлисаветградський узвіз». Очолює це творче об’єднання Ірина Ігорівна Поляруш.

Свої роботи надали майстрині: Світлана Пасашкова, Валентина Дробишевська, Валентина Орловська та Віра Залізняк. Світлана Пасашкова працює в стилі об’ємної ляльки-мотанки, для створення своїх шедеврів використовує тільки натуральні матеріали: тканину та лико.

Картини Валентини Дробишевської нагадують куточки рідного краю.

А Валентина Орловська працює в техніці авторської ляльки-мотанки та мініатюрні вишиті картини.

Віра Залізняк вишивкою займається все життя. А прагнення до нового дозволяє майстрині створювати шедеври власноруч в різних жанрах: це і вишивка стрічками, і об’ємна вишивка, і в’язання гачком, і шиття. Особливе натхнення майстриня відчуває при створенні українських пейзажів.

Роботи майстринь в різний час виставлялися в музеях, мистецьких галереях та бібліотеках не тільки рідного міста, а й в інших областях нашої країни. А скільки їхніх творів по світу!

У цьому місяці роботи майстринь громадського об’єднання «Єлисаветградський узвіз» експонуються одразу у двох закладах – в обласному музею живопису та в обласній бібліотеці для юнацтва, до речі, вже не вперше.

Сподіваємося на подальшу творчу співпрацю з талановитими людьми нашого степового краю та бажаємо їм творчих злетів і вдалого втілення творчих задумів.

Виставка «Краєвиди душі» буде діяти протягом місяця, отже запрошуємо усіх бажаючих до перегляду.

дивитись фото

Вгору
Ми працюємо
з 9-00 до 18-00
Вихідний - субота
Пошук на сайтіОльга: Через декілька хвилин регіт уйнявся, і всі почали пильно мене розглядати. Добре, хоч не сканують, все ж таки неприємне відчуття. І ось, стою я собі такий, гарненький, маленький посеред галявини, нікого не чіпаю, намагаюсь почистити своє пір'ячко, аж раптом чую знайомий голос. Низький бас просувався крізь натовп кольорастиків, що дуже мене радувало. "Добридень, чи як у Вас прийнято казати, Аврелій Захаровичу?", - виплюнув я, побачивши білу чуприну. "Хм...та ти ще й не дуже пошарпаний, як для першого разу!", - ведмежа посмішка різанула мій погляд. "Як долетіли, Степане, нічого не відбили?", - різнокольорова юрба знову зареготала, проте один погляд Ведмедя – й одразу запанувала тиша. Всі стоять в рядочок, рівненько так... Ну, прямо тобі армія фентезійного світу!
Ольга: "П'ять хвилин, польот нормальний!" - викрикнув я у відповідь, приставляючи руку до простоволосої голівоньки, що дуже боліла після падіння. Видно обличчя все ж видало мої відчуття, бо ж Аврелій нахмурився, щось пробурмотівши собі під носа, проте ця емоція тривала в нього долі секунди. Невпевнений, що ще хтось зміг це побачити. Аж раптом дядько знову всміхнений, і знову командувати "Ну що ж, любимо ми тут хлопців з гумором! Прошу Вас слідувати за мною, Степане. Не дай боже Ви прикличете ще одного шарна, ми ж не напасемся на вас всіх м'яса!". "Е-е-е-м...якого ще шарна?" - спитав я, проштовхуючись крізь веселку вояків. "Якщо коротко, це Ваш звір-оберег".
"ХТООО?!"
"Звірятко-янголятко тобто, щвидше і коротше я Вам не поясню. Дійдемо до казарми, пристроїмо Вас кудись, потім будемо базікати. Ще й цього двірнягу треба десь поселити... Е-хе-хе-х, що я можу Вам сказати?.. Влипли Ви, хлопче, по самі помідорки!".
Я замовк, переварюючи отриману інформацію. І ось так, мовчки, ми кружляли по табору, кожний занурений у свої думки.
Я, чесно кажучи, не запам'ятовував дороги, навіть по сторонам не озирався, проте чув все більше і більше шепітків за своєю спиною. А також гупання лапищ свого власного шарна, що навіть і не думав залишити мене самого.
Ось так дядько, хлопчик і песик з ношею добралися до маленької двомісної палатки, що стояла на галявині в натовпі величезних рожевобородих мужланів.


Пошук за каталогом


Рекомендуємо

BBC News
творчiсть наших користувачiв

переглянути роботи
додати роботу
^Наверх