19 ЧЕРВНЯ 2018


Ми в соціальних мережах
Наш банер

<a href="http://www.lib.kr.ua/" target="_blank" title="Обласна біліотека для юнацтва ім. Є. Маланюка"><img title="Обласна біліотека для юнацтва ім.О.М.Бойченка" alt="Обласна біліотека для юнацтва ім.О.М.Бойченка" width="170" height="78" border="0" src="http://www.lib.kr.ua/images/ban_boy.jpg" />
Обласна біліотека для юнацтва ім. Є. Маланюка

koda.gif
mincult.gif
ukc_gov_ua.png
4uth_gif.gif
200x70.png
timo.kr.ua
Затверджено 15.01.2018 р.

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ

Кіровоградською обласною бібліотекою для юнацтва ім. Є. Маланюка

I. Загальні положення

1.1. Правила користування Кіровоградською обласною бібліотекою для юнацтва ім. Є. Маланюка (далі – Бібліотеки) розроблені у відповідності до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», на підставі змін, внесених до Типових правил користування бібліотеками в Україні, затверджених наказом Міністерства культури України від 19 квітня 2017 року № 340.

1.2. Ці Правила користування бібліотекою визначають основні засади обслуговування користувачів Бібліотеки.

1.3. Бібліотека зобов’язується виконувати свої функції відповідно до статусу, цільового призначення, складу користувачів, характеристики бібліотечних фондів, основних напрямів діяльності, визначених установчими документами.

II. Права користувачів

2.1. Користувачі Бібліотеки – юнацтво та молодь, дорослі, що працюють з юнацтвом та молоддю (вчителі, викладачі, вихователі, соціальні працівники, бібліотекарі) та інші категорії населення, причетні до процесів виховання, навчання, організації дозвілля, вирішення проблем молоді.

2.2. Кожний громадянин незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування на території України, яке може бути у формі: абонемента (у т. ч. міжбібліотечного), системи читальних залів, дистанційного обслуговування засобами телекомунікації.

2.3. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.

2.4. Користувачі Бібліотеки мають право: - безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат (крім комерційних баз даних); - безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації; - отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки; - одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв’язку; - брати участь у масових заходах, що проводить Бібліотека; - входити до читацьких об’єднань за інтересами (гуртки, клуби тощо), - користуватися електронним каталогом, он-лайн послугами та іншими видами послуг, у т. ч. на платній основі; - брати участь у роботі бібліотечної ради.

2.5. Користування документами з бібліотечного фонду здійснюється через абонемент (у тому числі міжбібліотечний абонемент), читальні зали, веб-сайт Бібліотеки та інші форми обслуговування.

2.6. Користувачі відділу абонементу мають право одержати для опрацювання поза Бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном на 30 днів.

Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 7 днів. Навчальну літературу користувачі можуть одержати для опрацювання на 10 днів.

Бібліотека може установлювати інші терміни з урахуванням контингенту користувачів і специфіки їхнього обслуговування (для пільгових категорій користувачів, що мають проблеми з пересуванням та знаходяться під опікою).

2.7. Користувачі мають право виносити документи за межі Бібліотеки, якщо вони записані у формулярі читача.

2.8. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується.

Бібліотека самостійно визначає види й типи документів, що видаються в читальному залі.

2.9. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА або скористатися послугами Інтернет-центру бібліотеки для пошуку та одержання необхідної інформації.

2.10. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані по МБА, видаються для користування тільки у читальному залі.

2.11. Користувачі мають право на продовження терміну користування взятою літературою та попереднє замовлення документів у разі їх наявності у бібліотечному фонді, скориставшись он-лайн сервісом на сайті Бібліотеки.

2.12. Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування Бібліотеки, мають право користуватися тільки його читальними залами.

2.13. Користувачі бібліотеки з вадами зору мають право користуватися спеціальними пристроями, які є в бібліотеці.

2.14. Окремі категорії користувачів (сироти; діти, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків; діти, позбавлені батьківського піклування; з особливими потребами; з багатодітних та малозабезпечених сімей; військовослужбовці; особи, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи; учасники АТО; внутрішньопереміщені особи, а також користувачі, що записалися до бібліотеки під час бібліотечних акцій (зокрема, Дня відкритих дверей) мають право на пільги, які встановлюються бібліотекою.

III. Обов’язки користувачів

3.1. Для запису до Бібліотеки фізичні особи пред’являють документ, що посвідчує особу (паспорт), фотокартку (для читацького квитка) та заповнюють реєстраційну картку (формуляр читача), в якій зазначають: прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, освіту, контактний телефон; ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов’язання їх виконувати.

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» користувачем також дається письмова згода на обробку персональних даних.

У разі зміни місця проживання користувач повинен своєчасно повернути бібліотечні документи та повідомити про це Бібліотеку.

У разі втрати читацького квитка користувач повинен заявити про це в бібліотеку.

Користувачі, які за віком ще не мають власного паспорту, записуються до відділу абонементу Бібліотеки за згодою батьків чи інших законних представників.

3.2. Реєстрація віртуальних користувачів, яким послуги надаються виключно через веб-сайт Бібліотеки, здійснюється без використання персональних даних.

3.3. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.

3.4. Кожний документ, виданий у відділі абонементу, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача. Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря.

3.5. Документи, одержані у тимчасове користування з фондів Бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни.

У разі порушення термінів користування документами сплачується пеня за кожний документ та кожний прострочений (календарний) день.

Розмір пені встановлюється Бібліотекою.

У разі, якщо термін здачі документів припадає на святковий або вихідний день у Бібліотеці, на них пеня не нараховується.

3.6. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду Бібліотеки, а також одержаний через МБА, за домовленістю з бібліотекою-фондоутримувачем, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.

3.7. За втрату або псування документа з фонду Бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, опікуни, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

3.8. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених Бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.

3.9. Користувач, який порушує правила користування Бібліотекою, може бути позбавлений права користування нею.

Матеріали про злісне порушення правил користування Бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

3.10. Користувачі в Бібліотеці мають дотримуватись загальних правил культури поведінки, гігієни та протипожежної безпеки; бережливо ставитися до обладнання, комп’ютерної техніки, бібліотечного фонду та інших матеріальних цінностей, які надаються в тимчасове користування.

Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до Бібліотеки не допускаються. Паління на території бібліотеки заборонене.

IV. Обов’язки бібліотеки з обслуговування користувачів

Бібліотекар повинен:

4.1. Під час запису до Бібліотеки ознайомити користувача з Правилами користування Бібліотекою та всіма видами інформаційно-бібліотечних послуг, що надає Бібліотека, в т.ч. й платними.

4.2. Формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання.

4.3. Враховувати інтереси та інформаційні запити користувачів при формуванні бібліотечного фонду, проведенні масових заходів, створенні читацьких об’єднань та клубів за інтересами.

4.4. Створювати умови комфортного бібліотечного обслуговування користувачів, дотримуватися етики взаємовідносин з користувачами, надавати допомогу в доборі потрібних документів з бібліотечного фонду та в пошуку необхідної інформації з мережі Інтернет.

4.5. Систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до Бібліотеки виданих користувачам документів, продовжувати строк користування ними на відповідний термін; визначати види та розміри компенсації шкоди, заподіяної користувачами Бібліотеки, у тому числі пені за порушення терміну користування документами.

4.6. Не використовувати відомості про користувачів Бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди. Бібліотека здійснює обробку персональних даних з метою забезпечення врегулювання майнових відносин із користувачами, пов’язаних з бібліотечним обслуговуванням (за потреби), та для складання статистичної звітності.

4.7. Здійснювати щороку статистичний облік кількості користувачів.

4.8. Самостійно визначати перелік та порядок надання платних послуг відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (зі змінами і доповненнями) та Постанов Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 р. № 1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності», від 12.07.2017 р № 493 «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 р. № 1271».

4.9. Звітувати перед користувачами бібліотеки.


Запрошуємо усіх бажаючих переглянути книжкові виставки: з 18 червня – «В книжковій пам’яті – миттєвості війни» (до Дня скорботи і вшанування жертв війни в Україні), з 20 червня – «На хвилі читацьких захоплень» (до Дня молоді), з 22 червня – «Персональний комп’ютер з нуля» 18 червня о 10.00 відбудеться розважальна програма «В світі цікавого або качині пригоди» та мультимедійний журнал «Транспорт: подорож крізь час» 20 червня об 11.30 відбудеться бесіда-діалог «Пишаймося українцями-рекордсменами», з 18.00 до 20.00 – вулична акція «М-фактор» (до Дня молоді) 21 червня о 10.00 відбудеться туристична подорож «Небачені красоти України»

Увага! Нова книга!

Горак Роман. Журавлі відлетілі... Есеї про Квітку Цісик та її рід / Роман Горак; ред. О. Волосевич. -Львів : Апріорі, 2018. -400 с. : іл. -ISBN 978-617-629-458-0

Коли загорівся ліс і, рятуючи життя, птахи вимушені були покинути його, то летіли вони до води й несли відти в своїх маленьких дзьобиках краплі й кидали їх у вогонь. Їм казали: для чого це робите? Пожежу не загасите і самі загинете. Нехай так, але не носити воду і не допомагати гасити вогонь ми не можемо, – відповідали ті.

У новій книжці львівського письменника Романа Горака – розповідь про одну з тих пташок, яка своїм голосом лікувала всіх зболених і стужених за втраченою Батьківщиною. Тих, хто відлетів журавлиним ключем на чужину і вже не зміг повернутись, і тих, хто залишився вдома…

Її ім’я – Квітка Цісик, яка вже стала легендою України.

Про витончену жінку, талановиту співачку та про її рід ця книжка.


Зустріч із волонтером Корпусу миру

12 червня в бібліотеці відбулася зустріч із волонтером Тімоті Ніколазі. Тім розповів учням 10 класу школи-мистецтв «Пролісок» про діяльність Корпусу миру США в Україні, що допомагає кращому розумінню американців іншими народами і навпаки. Зараз в Україні перебуває 216 добровольців із США, а в серпні прибуде ще 140. Також він розповів про штат з якого він родом – Каліфорнію, місто Санта-Барбара, економіку штату, фермерські господарства, населення, природу. В кінці заходу школярі грали та практикувались у спілкуванні англійською, якою вони й так непогано володіють.

Запрошуємо всіх бажаючих відвідати розмовний клуб англійської мови «Speak Up», діяльність якого буде продовжено у вересні місяці.


Юні ерудити

13 червня працівники відділу мистецтв організували та провели для учнів ЗОШ № 31 вікторину «Юні ерудити».

Учасники вікторини позмагалися у вправності складати пазли, згадали улюблені мультфільми і казки, а також поспівали у караоке.


Квест

12 червня працівники бібліотеки провели пішохідний квест на знання архітектурної спадщини міста Кропивницького «Подорож вулицями старого міста» для школярів ЗОШ № 10.

Також для школярів підготували цікаву екскурсію бібліотекою та слайд-бесіду «Архітектура старого міста», в рамках якого вони познайомилися з історією будівель, що розташовані на вулиці Дворцовій.


Мандрівка на чарівному експресі

В рамках програми оздоровлення та відпочинку дітей під час літніх канікул у відділі популяризації книги відбулася експрес-подорож «Цікаво та пізнавально». На казковому експресі учні НВО № 8 мандрували різними місцями та станціями. Побували в країні казок, де читали телеграми від казкових героїв та розшифровували назву казки; станції «Відгадайка», де розгадували загадки та за предметами із казок відгадували казку; станцію «Лісова», де за звуками тварин та птахів впізнавали, кому належить голос.

Разом пригадали поведінку під час літнього відпочинку біля водоймищ, в лісі та вдома. Дивилися мультфільми та співали в караоке.


Літні табори

11 червня школярі ЗОШ № 31 взяли участь у ерудит-шоу «Інтелектуальні перегони», який організували та провели працівники відділу мистецтв.

Літні табори

7 червня працівники відділу мистецтв, в рамках Програми оздоровлення дітей під час літніх канікул, організували та провели для школярів ЗОШ № 31 ерудит-шоу «Інтелектуальні перегони».

«Наш пошук і творчість – тобі, Україно!»

З 25 травня у відділі сприяння технічній творчості молоді діє виставка творчих робіт старшокласників Кіровоградської області, що відображає прагнення нашої молоді зробити власний внесок у світ техніки та декоративно-ужиткового мистецтва. Роботи для виставки надано КЗ «Кіровоградський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді».

Усі роботи виготовлено з одного матеріалу – дерева, але яке яскраве їх розмаїття! Тут і військова техніка: літаки, танки, гармати, і космічні літальні апарати, і вишукана карета, і мереживні дошки та підсвічники… А який чудовий автотрейлер, що перевозить легкові автомашини!

Виставка діятиме протягом червня-липня. Запрошуємо всіх бажаючих.


Ми працюємо
з 9-00 до 18-00
П'ятниця - з 10-00 до 18-00
Вихідний - субота
Пошук на сайтіОльга: Через декілька хвилин регіт уйнявся, і всі почали пильно мене розглядати. Добре, хоч не сканують, все ж таки неприємне відчуття. І ось, стою я собі такий, гарненький, маленький посеред галявини, нікого не чіпаю, намагаюсь почистити своє пір'ячко, аж раптом чую знайомий голос. Низький бас просувався крізь натовп кольорастиків, що дуже мене радувало. "Добридень, чи як у Вас прийнято казати, Аврелій Захаровичу?", - виплюнув я, побачивши білу чуприну. "Хм...та ти ще й не дуже пошарпаний, як для першого разу!", - ведмежа посмішка різанула мій погляд. "Як долетіли, Степане, нічого не відбили?", - різнокольорова юрба знову зареготала, проте один погляд Ведмедя – й одразу запанувала тиша. Всі стоять в рядочок, рівненько так... Ну, прямо тобі армія фентезійного світу!
Ольга: "П'ять хвилин, польот нормальний!" - викрикнув я у відповідь, приставляючи руку до простоволосої голівоньки, що дуже боліла після падіння. Видно обличчя все ж видало мої відчуття, бо ж Аврелій нахмурився, щось пробурмотівши собі під носа, проте ця емоція тривала в нього долі секунди. Невпевнений, що ще хтось зміг це побачити. Аж раптом дядько знову всміхнений, і знову командувати "Ну що ж, любимо ми тут хлопців з гумором! Прошу Вас слідувати за мною, Степане. Не дай боже Ви прикличете ще одного шарна, ми ж не напасемся на вас всіх м'яса!". "Е-е-е-м...якого ще шарна?" - спитав я, проштовхуючись крізь веселку вояків. "Якщо коротко, це Ваш звір-оберег".
"ХТООО?!"
"Звірятко-янголятко тобто, щвидше і коротше я Вам не поясню. Дійдемо до казарми, пристроїмо Вас кудись, потім будемо базікати. Ще й цього двірнягу треба десь поселити... Е-хе-хе-х, що я можу Вам сказати?.. Влипли Ви, хлопче, по самі помідорки!".
Я замовк, переварюючи отриману інформацію. І ось так, мовчки, ми кружляли по табору, кожний занурений у свої думки.
Я, чесно кажучи, не запам'ятовував дороги, навіть по сторонам не озирався, проте чув все більше і більше шепітків за своєю спиною. А також гупання лапищ свого власного шарна, що навіть і не думав залишити мене самого.
Ось так дядько, хлопчик і песик з ношею добралися до маленької двомісної палатки, що стояла на галявині в натовпі величезних рожевобородих мужланів.


Пошук за каталогом


Рекомендуємо

BBC News
творчiсть наших користувачiв

переглянути роботи
додати роботу
^Наверх